Gynekologická Ambulancia
Gyn-MK, s.r.o. Poprad

Poskytujeme komplexnú gynekologickú starostlivosť a komplexnú
starostlivosť počas gravidity s využitím najmodernejších vyšetrovacích metód a postupov.
Našim cieľom je zdravie, spokojnosť a pohoda ženy, budúcej matky i nenarodeného dieťaťa.

 

V našej ambulancii môžu už registrované pacientky využívať elektronickú službu
online objednávania sa na vyšetrenie.

 

Milé pacientky prijímame aj nové pacientky na zaregistrovanie sa.

  • Pacientky, ktoré ešte nemajú svojho obvodného gynekológa môžu prísť bez akejkoľvek dokumentácie na ambulanciu, kde po pohovore a zistení osobnej anamnézy, zdravotného stavu a kontaktných údajov si ich zaregistrujeme.
  • Prosíme pacientky, ktoré prechádzajú od iného gynekológa na zaregistrovanie sa k nám, aby prišli osobne na ambulanciu, kde im vydáme výmenný list potrebný na odhlásenie sa od pôvodného gynekológa. Až potom po odhlásení od pôvodného gynekológa si Vás môžme registrovať a následne vyšetrovať a liečiť.

 

 

 

 

Gyn-MK, s.r.o.
Banícka 803/28
Poliklinická časť pre dospelých
2. poschodie Nemocnica Poprad
052 7125 254
0948 846 272