Návštevníci portálu

  • Rady, nápady, referencie a rôzne tipy
  • Prihlasovania sa na podujatia

 

Komerčné subjekty

  Druh klienta, ktorému je služba poskytovaná
Poskytovaná služba bežný klient klient "WWW" (6) klient "i-Marketing (7)
Vytvorenie a umiestnenie
profilu, profilu na MojPortal.sk
od 11€ od 11€ zdarma
Uverejnenie referencie, profilu
na hlavnej stránke MojPortal.sk
a v pravidelnom newslettri
22€ zdarma (2) zdarma (2)
Vytvorenie a umiestnenie
PR článku na MojPortal.sk
33€ 33€ zdarma (3)
Uverejnenie PR článku
na hlavnej stránke MojPortal.sk
a v pravidelnom newslettri
22€ 22€ zdarma (1)
Sprostredkovanie
obchodu, zákazky
(4) (4) (4)
E-mail marketing (5) (5) (5)
Vykonanie prieskumu (5) (5) (5)

Vysvetlívky:

  • (1) - maximálne 1x za mesiac, pre daný subjekt
  • (2) - obsah a formálna úprava podlieha schváleniu prevádzkovateľom portálu
  • (3) - zdarma maximálne 4x ročne
  • (4) - podľa komodity, druhu klienta a individuálnej dohody s klientom
  • (5) - podľa druhu klienta, individuálnej dohody s klientom a v závislosti od rozsahu témy, rozsahu oslovených respondentov….
  • (6) - klient "WWW" - Tvorba a správa web stránok - klient  , ktorý ma vyrobenú a prevadzkovanú www stránku spoločnosťou EKOBIT consulting, s.r.o.
  • (7) - klient "i-Marketing" - klient,  ktorý aktuálne má predplatenú službu internetového marketingu pre danú propagovanú www stránku u spoločnosti EKOBIT consulting, s.r.o.