Registračný formulár člena klubu - dôležité poznámky

Doporučujeme podrobne si prečítať všetko ohľadne registrácie člena klubu.

Každá registrácia je totiž individuálne posudzovaná a členom klubu sa skutočne nemôže stať nik, kto nie je schopný a ochotný si vzájomne nezištne pomáhať od prvej chvíle.

Rozhodne nie je registrácia určená pre rôznych špekulantov a vypočítavcov. Pre tých je registrácia úplne zbytočná.

 

Základné údaje.

Vyplnenie základných údajov ako meno, priezvisko, pohlavie, rok narodenia a mesto, či obec trvalého bydliska sú povinné a slúžia jednak pri bežnej komunikácii a pri napĺňaní hesla "Musíme si pomáhať"

Vaša WWW a sociálne siete.

Údaje v teto časti formulára sú nepovinné, no sú dôležité pri posudzovaní prijatia za člena klubu, keďže pomoc musí byť vzájomná a pomôcť portálu môžeš hneď minimálne s propagáciou portálu

  • Vaša WWW
    - ak si vlastníkom, prevádzkovateľom svojej vlastnej www stránky uveď jej adresu. Umiestni na nej rovno odkaz odkazujúci na www.MojPortal.sk.
  • Facebook, Google +, Iné sociálne siete
    - ak si vlastníkom konta na niektorej so sociálnych sietí uveď jeho adresu a umiestni na ňom odkaz na www.MojPortal.sk, pridaj Like...

 

E-mail odporúčajúcej osoby.

E-mail odporúčajúcej osoby je povinný údaj, pričom schálenie registrácie podlieha kontrole tohoto údaju. Tu je potrebné vyplniť e-mail osoby, ktorá ti doporučila registráciu, ktorá sa za teba zaručuje, pričom táto osoba musí byť v momente kontroly u nás registrovaná. Žiadame registrujúcich, aby uvádzali e-mail skutočne odporúčajúcej osoby a nesnažili sa zbytočne registrovať bez skutočného odporúčania skutočnej osoby, či osoby ktorá odporúčať môže.