Abstinenčný syndróm u športovcov

Abstinenčný syndróm športovca je súbor príznakov, charakte­rizujúcich náhle prerušenie dlhoročného sústavné­ho športového tréningu.

Vyskytuje sa po 4-8 týž­dňoch a najčastejšie sa prejavuje podráždenosťou, poruchami spánku, pocitom ochorenia a pichaním pri srdci, strata pocitu plného života, neschopnosť koncentrácie na viac vecí ale aj zníženie chutí do jedla.

Keďže sa vyskytuje po 4-8 týž­dňoch tak sa kľudne môže objaviť i u výkonnostného športovca, ktorý po sezóne zvolí príliš dlhú prestávku na oddych.

Po obnovení pravidelného telesného zaťa­ženia aspoň 2–3 krát týždenne sa stav rýchlo upraví. Podstatou abstinenčné­ho syndrómu je porucha vegetatívnej regulácie. Prevenciou je pestovanie športu aj po skončení pretekárskej činnosti.

Abstinenčný syndróm je i pojmom známym pri rôznych druhoch drogových zavislostí, čo je dosť dôležité, pretože pri prerušení dlhodobého športového tréningu a následne objavujúcom sa abstinenčnom syndróme hrajú veľkú úlohu práve látky podobného charakteru tzv. endorfíny.  Endorfíny si okrem iného telo vytvára samo pri telesnej záťaži a slúžia ako vnútorné ópioidy.

 

Poskytujeme komplexnú gynekologickú starostlivosť a komplexnú
starostlivosť počas gravidity s využitím najmodernejších vyšetrovacích metód a postupov.

Optika v ktorej pracujú profesionáli.
Kvalitne vyšetríme váš zrak a flexibilne vyrobíme okuliare.
Sme vaši stáli partneri.

Tvorba a správa web stránok bežnej funkcionality a rozsahu, ale i tvorba a správa rozsiahlych portálov so špecifickou funkcionalitou na mieru podľa potreby zákazníka.
Internetový marketing,
poradenstvo.