Patologické formy gravidity

NEPROSPERUJÚCA GRAVIDITA.

Ako patologické formy tehotenstva označujeme:

Missed AB

Missed AB – zamlknutý potrat – stav kde detekujeme štruktúry ako GS a v ňom YS aj embryo – ale bez akcie srdca. V 6 a viac týždni gravidity – a to aj pri opakovanej     USG kontrole s odstupom 7 - 14 dní, pričom hodnoty hCG nám neadekvátne rastú     resp. dochádza k ich poklesu.

Indikácia na inštrumentálnu revíziu dutiny maternice / kyretáž /.

Anembryomola

Anembryomola  - stav, kde pri opakovanej USG kontrole vidíme len GS  - ale v ňom     žiadne iné štruktúry

Indikácia na inštrumentálnu revíziu dutiny maternice / kyretáž /.

Mola Hydatidosa

Mola Hydatidosa - patologické ochorenie placenty –  nadmerná proliferácia trofoblastu placenty / tkaniva placenty / prejavujúcu sa ultrazvukovo ako početné hrozná v dutine maternice - vyplňajúce celú dutinu maternice, častokrát aj s početnými cystickými útvarmi na ováriách. Pri kompletnej forme nedetekujeme vo vnútri maternice ani plod

Indikácia na inštrumentálnu revíziu dutiny maternice / kyretáž /.

Ektopická gravidita

Ektopická gravidita ( tzv. mimomaternicové tehotenstvo ) – život ohrozujúci stav !!!!

Laboratórna diagnostika – neadekvátny vzostup hCG.

USG pri hodnote hCG viac ako 1000-1500 IU/l intrauterinne nevizualizujeme žiadne     známky gravidity, len vysokú sliznicu endometria.

Formy Ektopickej gravidity : sú  Extrauterinná a Intrauterinná.

 1. Extrauterinná – uhniezdenie GS mimo  maternicu
  Má 3 typy :
  a) Tubárna – uhniezdenie GS vo Vajíčkovode
  b) Ovariálna – uhniezdenie GS na ováriu
  c) Abdominálna  - uhniezdenie GS prakticky kdekoľvek v brušnej
 2. Intrauterinná – uhniezdenie GS v maternici ale patologickej lokalizácie
  Má 4 typy :
  a) Intersticiálna – uhniezdenie GS v proximálnej časti Vajíčkovodu
  b) Intramurálna- uhniezdenie GS v stene myometria
  c) Cervikálna – uhniezdenie GS v cervikálnom kanáli
  d) V jazve po cisárskom reze

Potvrdenie ektopickej gravidity je okamžitou indikáciou na Laparoskopiu a inštrumentálnu revíziu dutiny maternice.

Heterotopická gravidita

Heterotopická gravidita – ide o koincidenciu Intrauterinnej a Extrauterinnej Gravidity. Vyskytuje sa vo frekvencii 1:5000 tehotenstiev

Indikácia  na okamžitú Laparoskopiu.

Potrat

Potrat – Pacientka prichádza  s krvácaním a bolesťami brucha, ultrazvukovo nedetekujem     akciu     srdca plodu, GS je dislokovaný a patologického tvaru , periovulárne môže byť     prítomný hematóm, resp. už     v dutine maternice nedetekujem známky gravidity len     vysokú sliznicu endometria.

Indikácia  na inštrumentálnu revíziu dutiny maternice / kyretáž /.

Optika v ktorej pracujú profesionáli.
Kvalitne vyšetríme váš zrak a flexibilne vyrobíme okuliare.
Sme vaši stáli partneri.

Penzión Pieninka, Lesnica - PIENINY,
miesto v srdci Pieninského národného parku, kde môže celá vaša rodina pookriať.

Tvorba a správa web stránok bežnej funkcionality a rozsahu, ale i tvorba a správa rozsiahlych portálov so špecifickou funkcionalitou na mieru podľa potreby zákazníka.
Internetový marketing,
poradenstvo.