- Pokiaľ ste v systéme už zaregistrovaný, prihláste sa na svoje používateľské konto.
- Nová registrácia do systému.

Tento formulár slúži na registráciu, následnú úpravu údajov či prípadnú odregistráciu členov klubu MojPortal.sk.

Registrácia je síce verejná no podlieha schváleniu prevádzkovateľom portálu, preto
pred samotným registrovaním je potrebné si podrobne prečítať
"pravidlá platné pre registráciu členov klubu priateľov MojPortal.sk"
a hlavne preštudovať
"Registračný formulár člena klubu - dôležité poznámky",
na základe ktorých sa registrácia schvaľuje.