Klub priateľov MojPortal.sk je neformálna skupina pravidelných či menej pravidelných návštevníkov portálu MojPortal.sk, ktorí si navzájom pomáhajú v duchu hesla "Musíme si pomáhať" a ktorí sú nápomocní každý svojim spôsobom portálu MojPortal.sk a ktorým samozrejme je zase nápomocný MojPortal.sk.

Je to úplne jednoduché. Všetko v duchu hesla: "Musíme si pomáhať", ktoré je základnou ídeou celého portálu. Teda treba byť ochotný pomáhať ostatným členom klubu a pomáhať portálu MojPortal.sk.

Samozrejme pomoc musí byť vždy vzájomná, preto pomoc v rámci možností môže očakávať i každý člen klubu od portálu: Výhody pre členov klubu priateľov MojPortal.sk.

.

Najzákladnejšia výhoda je byť  členom komunity, v ktorej si všetci nezištne pomáhajú.

Ale samozrejem tých výhod a foriem je viac a koľko ich bude, to záleží aj od každého člena klubu.

Cieľom je aby postupom času bolo výhod čo najviac, aby foriem vzájomnej pomoci sa našlo čo najviac.

Doporučujeme podrobne si prečítať všetko ohľadne registrácie člena klubu.

Každá registrácia je totiž individuálne posudzovaná a členom klubu sa skutočne nemôže stať nik, kto nie je schopný a ochotný si vzájomne nezištne pomáhať od prvej chvíle.

Rozhodne nie je registrácia určená pre rôznych špekulantov a vypočítavcov. Pre tých je registrácia úplne zbytočná.