• Zdravie
  • Časopis
  • Science
Mimoradne aktuálny citát ešte z roku 2017:
Najrizikovejšia je tá vakcína, ktorá sa nepodala.
Nasleduje: