• Zdravie
  • Časopis
  • Science
Mimoradne aktuálny citát ešte z roku 2017:
Najrizikovejšia je tá vakcína, ktorá sa nepodala.

Personálna agentúra NOVIDEA, s.r.o , Poprad pôsobiaca už od roku 1992 predovšetkým v okresoch Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš a Stará Ľubovňa.

Výroba prepracovaných, elegantných, interiérových dverí na mieru s dovozom a montážou po  celom Slovensku.